Confecții metalice


Dotările tehnice de care beneficiază compania noastră și specialiștii compentenți ce fac parte din echipa Energofor ne oferă capacitatea de fabricare a produselor de un grad înalt de complexitate, unicate și în serie, precum execuția de structuri metalice certificate, execuția de rezervoare metalice certificate cât și producerea de subansamble utilaj energetic și industrial.

Lucrări de construcții-montaj


Energofor are la bază o echipă de specialiști ce au abilitatea de a efectua lucrări de montaj precum  confecţionare și montaj de conducte și echipamente sub presiune, confecționare și montaj de structuri metalice, furnizare și montaj de centrale termice de abur și apă caldă la cheie, lucrări de construcții civile și industriale cât și construcţii edilitare.

Proiectare și Inginerie


Compania noastră oferă servicii de proiectare și inginerie ce includ proiecte pentru echipamente sub presiune pentru domeniul reglementat ISCIR, proiecte de reparații pentru echipamente și instalații sub presiune, expertize efectuate echipamentelor sub presiune, proiectare de instalații electrice, atât de tensiune joasă cât și de tensiune medie, verificare și avizare conformă proiectelor pentru echipamente sub presiune, proiectare de echipamente sub presiune cât și proiectare de centrale termice.

Servicii în domenii reglementate ISCIR


Energofor oferă servicii de cea mai înaltă calitate în domenii reglementate ISCIR, dintre care putem menționa expertize tehnice la echipamente sub presiune, verificare și reglare pentru supape de siguranță, spălarea chimică a cazanelor de abur și apă fierbinte, apă caldă și conducte cât și verificări periodice ale echipamentelor sub presiune.